Ναύπλιο | 20.01.2015
Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» θα Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» στο Ναύπλιο από 30 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου 2015. στο Ναύπλιο από 30 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου 2015.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων τού προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, διαμέσου των εργαλείων που μας προσφέρουν οι σπουδές επικοινωνίας. Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο από 30 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου 2015.