Ναύπλιο | 08.07.2015
Βουλευτικό:Έκθεση Ζωγραφικής Νεκτάριος Αποσπόρης - Παιχνίδια Φωτός